- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ

งานประดิษฐ์

เรื่อง
Web site
1
ของเล่นเด็กพื้นบ้านภาคกลางเพื่อการพัฒนาเด็ก http://www.thaigamemedia.com/index2.html
2
การเย็บปักถักร้อย http://www.thaixstitch.com/tutor.html
3
 เครื่องหอมไทย http://se-ed.net/thainana
4
Thaitambon รวมธุรกิจระดับชุมชน OTOP http://www.thaitambon.com/default.htm
5
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ งานประดิษฐ์ http://www.dekgeng.com/special/index.html
6
PINN ร้านงานฝีมือ ภิญญ์ http://pinn.co.th/
7
Book By Hand หนังสือทำมือ
http://www.bookbyhand.com
8
Sakul Flowers ภาพตัวอย่างการจัดดอกไม้
http://www.sakulflowers.com
9
งานประดิษฐ์ โดยกรมการจัดหางาน
http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/ careersfree/
major_detial2.asp? qstd_id=5&qstdsub_id=10
10
264 Crafts Recipes สูตรทำวัสดุสำหรับงานประดิษฐ์
http://www.justkidsrecipes.com/
11
DITnet.com CRAFTS
http://www.diynet.com/diy/crafts/0,2024,DIY_13786,00.html
12
Kidsrcrafty งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก
http://www.kidsrcrafty.com/
13
ThaiXstitch สอนวิธีปักต่างๆ
http://www.thaixstitch.com/tutor.html
14
อาชีพดอทคอม งานประดิษฐ์
http://www.archeep.com/invention/pradit_index.ht
21
เครื่องประดับจากคริสตัล
http://www.gemshouse.com
15
งานปัก จาก Clicknamjai
http://www.clicknamjai.com/ths/handi/camain.html
16
งานถัก จาก Clicknamjai
http://www.clicknamjai.com/ths/handi/ccmain.html
17
งานเพ็นท์ จาก Clicknamjai
http://www.clicknamjai.com/ths/handi/cdmain.html
18
งานประดิษฐ์ จาก Clicknamjai
http://www.clicknamjai.com/ths/handi/cemain.html
19
งานปั้น จาก Clicknamjai
http://www.clicknamjai.com/ths/handi/cbmain.html
20
บทเรียนวิชาศิลปะ (งานประดิษฐ์)
http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/451.html
21
การสร้างงาน Patchwork
http://www.quiltshut.net/
22
การสร้างงาน Style Country (ส่วน Free Project)
http://www.countryhobby.net/
23
การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น Orikami
http://sukumal.net/ORIKAMI/orikami_index.html
24
การทำตุ๊กตาหมีจาก Bear and buddy
http://www.bearandbuddy.com/teddystep.asp
25
ตัวอย่างสื่อการสอนเรื่องการกัดกระจก
http://www.maibab.com/alphaglass/ alphaglass.html
26
Craft ideas สร้างสรรค์งานประดิษฐ์หลากวิธี
http://www.craftideas.info
27
Eco-artwork งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
http://www.eco-artware.com/crafts/ archive.shtml
28
การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น Orikami (2)
http://www.origami-club.com/en
29
การทำเทียน จาก Idea to Hand
http://ideatohand.com/tecnique/basic.html
30
Crafts from kids รวมงานประดิษฐ์สำหรับเด็กจากนานาชาติ
http://www.enchantedlearning.com/crafts
31
Crafts จาก Martha Stewart
http://www.marthastewart.com
32
ไอเดียงานประดิษฐ์ จาก cityvariety
http://www.cityvariety.com/idea
33
Crafts ในโอกาสต่างๆ
http://www.kiddyhouse.com/craft/craftlinks.html
34
DIY Network วิธีทำงานประดิษฐ์ต่างๆ
http://www.diynetwork.com/diy/crafts
35
การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น Orikami (3)
http://origami.kvi.nl/models/00level.htm
36
การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น Orikami (4)
http://dev.origami.com/diagram.cfm
37
แหล่งรวมอุปกรณ์งานประดิษฐ์
http://www.allforcraft.com
38
รวมลิงค์งานฝีมือ
http://pradid.rattana.org
39
Crafts from Martha Stewart
http://www.marthastewart.com
40
My craft book
http://www.mycraftbook.com
41
งานปั้น จาก Home of Art
http://www.homeofart.com
42
สอนถักตุ๊กตาไหมพรม Amigurumi Dolls
http://www.koongaew.com/Ami_Course.php
43
กระดาษมูลช้าง
http://www.elephantdungpaper.com
44
ไทยคริสตัล
http://www.thaicrystal.com
45
สร้างสรรค์งานจากกระดาษ
http://cp.c-ij.com/english/index.html
46
Free Pattern for Crochet and Knit
http://www.roxycraft.com/free_patterns.htm
47
Free Amigurumi Pattern (1)
http://www.planetjune.com/blog/free- crochet-patterns
48
Free Amigurumi Pattern (2)
http://www.suncatchereyes.net/Free%20 Patterns.html
49
Crochet Patterns
http://crochetme.com/patterns
50
Crafty Crafty http://www.craftycrafty.tv
51
งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (1) http://www.dltk-kids.com/
52
งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (2) http://www.amazingmoms.com/htm/kidsart.htm
53
งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (3) http://www.kinderart.com/
54
งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (4) http://www.pitara.com/activities/craft.asp
55
งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก (5) http://www.creativity-portal.com/howto/
artscrafts/crafts_kids.html
56
งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ (1) http://www.allcrafts.net/nature.htm#freeprojects
57
งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ (2) http://www.naturecraft.net/
58
งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ (3) http://www.allfreecrafts.com/nature/index.shtml
59
งานประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล http://www.make-stuff.com/recycling/