- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
ศิลปะ
เรื่อง
Web site
1
เว็บไซต์ช่วยเลือกสีจากรูปภาพ http://www.colorhunter.com
2
เว็บไซต์ช่วยออกแบบการใช้สี http://www.colorotate.org/
3
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร http://www.bacc.or.th/
4
เว็บไซต์ข่าวสารทางศิลปะ Artbangkok.com http://www.artbangkok.com/
5
Kid art activity http://www.amazingmoms.com/htm/kidsart.htm
6
กิจกรรมศิลปะจาก Kaboose http://crafts.kaboose.com/
7
ทรู ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
8
แหล่งสารสนเทศอิเล็กโทรนิกส์ทางศิลปะ http://www.era.su.ac.th/content/content_tha.html
9
Art Encyclopedia สารานุกรมศิลปะ http://www.artcyclopedia.com
10
Asianart.com ศิลปะเอเชีย http://www.asianart.com/index.html
11
Colour Style in Art เทคนิคศิลปะสมัยต่างๆ http://get.to/artofcolour
12
Louvre Museum พิพิธภัณฑ์ลูฟ ประเทศฝรั่งเศส http://www.louvre.fr/louvrea.htm
13
Communal Marketplace for Fine Art http://www.fine-art.com
14
Art Attack เทคนิคการสร้างงานศิลป์สำหรับเด็ก http://www.hitentertainment.com/artattack/index
_noflash.html
15
Kids' Art @ The Worldwide Art Gallery http://www.kinderart.com
16
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ ศิลปะ http://www.dekgeng.com/special/index.html
17
Thailand Museum - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป http://www.thailandmuseum.com/national_gallery
/national_gallery.htm
18
เป้ สีน้ำ www.peseenam.com http://www.peseenam.com/peseenam/pe.php
19
Everyday Art for Kids สอนงานศิลปะประจำวัน http://www.everydayart.com
20
ArtBangKoK
http://www.artbangkok.com
21
สถาบันการ์ตูน http://www.cartoonthai.in.th
22
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม http://www.ocac.go.th/
23
บทเรียนการถ่ายภาพ โดยShutter Photography http://www.shutterphoto.com/tech/basic_photo/
1_0_basic_intro.html
24
Ae' kung Studio การวาดการ์ตูน http://www.jitdrathanee.com/akstudio/
25
artnet - The Art World Online http://www.artnet.com/
26
aRTgazinE ชุมนุมศิลป์ออนไลน์ http://www.artgazine.com/artist/index.php?
sid=c9825ca166ce054150ff221fd568a869&l=thai
27
Kidscrafty ภาพสำหรับระบายสี http://www.kidsrcrafty.com/coloring_pages.htm
28
Gallery ผลงานศิลปะจากสมุดไท http://www.smoodtai.com/gallery.html
29
Global Children's Art Gallery ผลงานศิลปะของเด็กนานาชาติ http://www.naturalchild.com/gallery
30
Children's Art Gallery ผลงานศิลปะของเด็ก http://www.boowakwala.com/childrens/childrens-art-gallery.html
31
Artchild.org ผลงานศิลปะของเด็กนานาชาติ http://www.artchild.org
32
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (บันเทิง) http://entertainment.howstuffworks.com/
33
สถาปัตยกรรมไทย http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompandin/
book2/default.aspx
34
รวมความรู้ด้านศิลปะ http://www.mew6.com/composer/art/index.php
35
เรือนไทยในวิถีไทย http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/
book3/default.aspx
36
บทเรียนวิชาศิลปะ http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/451.html
37
Art of Colour ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ http://www.artofcolour.com/index.html
38
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย http://www.rpst.or.th/
39
ศูนย์ศิลปะสิปประภา http://www.sipprapa.net/
40
Sketch ภาพ Online http://www.sketchplanet.com/
41
กิจกรรมศิลปะจาก teachingtreasures.com http://teachingtreasures.com.au /art_page_more.html
42
Drawn เว็บ blog แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนงานศิลปะ http://drawn.ca
43
The Metropolitan Meseum of Art http://www.metmuseum.org/home.asp
44
Famous Paintings Art Appreciation for Kids ข้อมูลภาพเขียนที่มีชื่อเสียง http://gardenofpraise.com/art.htm
45
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดโสมนัสวิหาร http://www.watsomanas.com/painting/index.php
46
ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย http://www.bwthai.org
47
Art History ข้อมูลประวัติศาสตร์ศิลปะยุคต่างๆ http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
48
ไอเดียงานศิลปะสำหรับ คุณครู http://avalon-arts.com/studio/ideas.html
49
สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ http://www.tcdc.or.th
50
สร้างสรรค์งานศิลปะกับ Cbeebies http://www.bbc.co.uk/cbeebies/tweenies/messytime
51
เทคนิคการเขียนสีชอล์กฝุ่น http://dinhin2503.blogspot.com/2006/05/
500-300-3-100-2-4-fixative-30-370-100.html
52
ศูนย์กลางแห่งศิลปะร่วมสมัยของ ม.ศิลปากร http://www.art-centre.su.ac.th
53
การสร้างงานศิลปะจากภาพ Digital http://www.paintercreativity.com/index.html
54
ภาพการ์ตูนจาก NatalieDee http://www.nataliedee.com/nd-archives/
ndarchive-jan08.php
55
โครงการส่งเสริมศิลปะไทย http://www.thaiartproject.org
56
Rama9art.org http://www.rama9art.org/artisan/bangkok/main.html
57
รายชื่อศิลปะระดับโลก http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth
58
เว็บไซต์สอนความเข้าใจในศิลปะสำหรับเด็ก http://gardenofpraise.com/art.htm
59
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ http://www.queengallery.org
60
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ http://www.sacict.net
61
ภาพศิลปะสำหรับเด็ก http://picture-book.com
62
แกลลอรี่ผลงานศิลปะเด็ก http://www.kids-space.org/gallery/gallery.html
63
กิจกรรมศิลปะจาก Creativity-Portal http://www.creativity-ortal.com/howto/artscrafts/crafts_kids.html