- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
สุขภาพ อนามัยและการกีฬา
เรื่อง
Web site
1
ทรู ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
2
ยากับคุณ เว็บไซต์เพื่อสืบค้นเรื่องยา http://www.yaandyou.net/
3
รวมเกมสำหรับกิจกรรมสันทนาการชุดที่ 1 http://www.siamhrm.com/?name=training&file
=readnews&max=15
4
รวมเกมสำหรับกิจกรรมสันทนาการชุดที่ 2 http://hrm.siamhrm.com/?name
=training&file=readnews&max=20
5
กิจกรรมสันทนาการทั่วไป http://www.kamsondeedee.com/main/
2008-11-13-03-17-40/59
6
กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th
7
การกีฬาแห่งประเทศไทย http://www.sat.or.th
8
เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน http://www.healthnet.in.th
9
กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/
10
Dental-Web ความรู้ทางทันตกรรม http://welcome.to/dentalweb
11
Teen Path ตัวอย่าง CAI สอนเรื่องวัยรุ่น http://www.teenpath.net
12
Bangkokhealth.com – เว็บไซต์ข้อมูลด้านสุขภาพ http://www.bangkokhealth.com
13
ThaiClinic.com คลินิคสุขภาพ เพื่อคนไทย http://www.thaiclinic.com
14
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ พลศึกษา http://www.dekgeng.com/special/index.html
15
ลีลาศ.คอม http://www.leelart.com
16
Siamfitness.com สยามฟิตเนส http://www.siamfitness.com
17
การละเล่นพื้นบ้าน http://www.prapayneethai.com/th/amusement
18
Siam health http://www.siamhealth.net
19
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ http://www.childrenhospital.go.th
20
โยคะ http://www.hathayogachiangmai.com
21
Poompae.com โรคภูมิแพ้ http://www.poompae.com/
22
ห้องสมุด E-LIB ความรู้เรื่องสุขภาพ สำหรับคนไทย http://www.elib-online.com/doctor.html
23
Siriraj E-Public Library บทความทางการแพทย์จากศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/
24
สมาคมอาคิโดไทย http://www.thaiaikikai.com/thai/story.html
25
สมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพ http://www.thairunning.com/
26
Payaban.Com พยาบาลดอทคอม http://www.payaban.com/
27
การนอนกรน http://www.snoringstop.com
28
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง http://www.whaf.or.th/
29
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว http://www.thaisingleparent.com/
30
เครือข่ายครอบครัว http://www.familynetwork.or.th/
31
คลินิกโรงพยาบาลรามาธิบดี http://www.ramaclinic.com/
32
คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา http://www.srithanya.go.th/
33
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทคนิคการแพทย์ http://www.thaimedtech.org/
34
Livewellguide นิตยสารสุขภาพ Online http://www.livewellguide.com/
35
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (สุขภาพ) http://health.howstuffworks.com/
36
CAI เรื่อง การปฐมพยาบาล http://www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid01.html
37
ยาและการรักษาโรคในวิถีไทย http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/
book4/default.aspx
38
สถาบันโยคะวิชาการ http://www.thaiyogainstitute.com/
39
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย http://www.sat.or.th/amagames/TVAA/index.htm
40
ฐานข้อมูลกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย http://www2.sat.or.th/sportslearning/index.asp
41
กีฬาเพาะกาย http://www.thaimuscle.net/
42
สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (PGA Thailand) http://www.pgathailand.com
43
ว่ายน้ำ http://www.siamswim.com
44
แบดมินตัน http://www.badmintonthai.com
45
สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย http://www.thaimedi.com
46
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ http://www.icamtalk.com
47
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย http://www.rcpsycht.org
48
เอดส์ไทย http://www.aidsthai.org
49
แบดมินตัน http://www.thaibadminton.com
50
การฝึกโยคะ (ในส่วน The Asanas) http://www.yogasutrathai.com/th/index.php
51
แก้วไดอารี่ http://www.kaewdiary.com
52
ความรู้เรื่องโรค SLE http://www.thai-sle.com/menu-ebook.htm
53
แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/test
54
นิตยสาร Health Today http://www.healthtoday.net/thailand
55
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ http://www.tncathai.org
56
โครงการยืดอกพกถุง http://www.poktoong.com
57
Health from Martha Stewart http://www.marthastewart.com
58
มูลนิธิสุขภาพไทย http://www.thaihof.org/index.html
59
สมุนไพรบำบัด http://www.thaihof.org/herb/index.html
60
เมนูสุขภาพ http://www.yourhealthyguide.com/Menu/ topic-salad.htm
61
สุขภาพน่ารู้ http://www.yourhealthyguide.com/
article/topic-nutrition.htm
62
เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย http://www.iqeqdekthai.com
63
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น http://happyhomeclinic.com/index.html
64
คลินิกจิตเวชธรรมศาสตร์ http://tumentalclinic.multiply.com
65
ชมรมเพื่อนเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน http://www.thaidiabetes.com
66
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย http://www.pidst.net
67
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.pedsocthai.org
68
ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก http://www.thaipedlung.org
69
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org
70
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย http://www.ksn2.obec.go.th/webdata/www/
static/testman/manual.htm
71
รูปแบบการออกกำลังกายสมัยใหม่จาก Les Mills http://www.lesmills.com
72
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ http://www.thailabonline.com/excercise.htm
73
กองออกกำลังกาย http://dopah.anamai.moph.go.th
74
สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย http://www.thaitkdasso.org