- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง
Web site
1
NECTEC ACADEMY http://ite.nectec.or.th/
2
Software Park http://www.swpark.or.th/
3
เว็บไซต์ที่รวมตัวอย่างเว็บไซต์ diviantart.com http://www.deviantart.com
4
แหล่งข้อมูลการออกแบบเว็บไซต์ http://www.webdesign.org
5
เว็บไซต์ช่วยเลือกสีจากรูปภาพ http://www.colorhunter.com
6
เว็บไซต์ช่วยออกแบบการใช้สี http://www.colorotate.org/
7
เว็บไซต์รวมตัวอักษร FONT http://www.dafont.com/
8
เว็บไซต์ค้นหา ICON http://www.iconfinder.com/
9
เว็บไซต์ช่วยสร้าง HTML Form http://www.phpform.org/
10
Schoolnet_computer http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet1.htm
11
NECTEC http://ntl.nectec.or.th
12
Software Park http://www.softwarepark.co.th
13
Microsoft Thailand http://www.microsoft.com/thailand/msthai.asp
14
Download.com http://download.com
15
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเลกโทรนิคส์E-commerce http://www.ecommerce.or.th
16
ThaiCAI Computer-Assisted Instruction (CAI) http://www.thaicai.com/cai.html
17
Online Dictionary for Computer and Internet Terms http://www.webopedia.com
18
Computer Aided Design (CAD) http://www.cadthai.com
19
PC Magazine ข่าวสารคอมพิวเตอร์ http://www.pcmag.com
20
Web Developer Virtual Library http://wdvl.internet.com
21
Pixiart.com รวมตัวอย่าง website http://www.pixiart.com/coolweb
22
TrueHits แสดงสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเมืองไทย http://truehits.net
23
Graphics.com - Graphics Community http://www.graphics.com
24
Source for e-learning and WBT information http://www.webbasedtraining.com/home.aspx
25
Virtual Library Encyclopedia of Web Design http://wdvl.internet.com
26
บทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์ http://www.geocities.com/radompol/radompon.htm
27
Excel Expert Training http://www.excelexperttraining.com/i4zr/excel/eet.html
28
CG4D ข่าวสารและผลงาน Computer Graphic http://www.cg4d.com
29
THAI3D http://www.thai3d.net
30
Hotscripts.com http://www.hotscripts.com
31
wide3d.no สอนทำโมเดลรถยนต์ 3D http://www.wide3d.no/tutorials/Car_nurms_01.htm
32
บทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ http://www.geocities.com/S_Analysis/index.html
33
XSI Tutorials High end 3D tutorials http://www.highend3d.com/
34
Plawan Browser http://www.plawan.com
35
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย http://www.inetfoundation.or.th
36
taKLONG.com ตากล้อง ดอทคอม http://taklong.com/index.php
37
Favourite Website Awards (FWA) ตัวอย่างเว็บไซต์ http://www.favouritewebsiteawards.com/
38
Thai Anime http://www.thaianime.com/
39
Nanotechnology Center ศูนย์นาโนเทค มหิดล http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/index.html
40
VB Debugging ตัวอย่างการแก้ไข Run-time error http://micro.se-ed.com/content/mc198/MC198_154.asp
41
Visual Basic Tutorial ตัวอย่าง VBA code http://www.blueclaw-db.com/accessvisualbasic/
42
The Code Project - Free Source Code and Tutorials http://www.codeproject.com/
43
เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ ในรูปแบบต่าง ๆ http://www.com-th.net/webpage/
44
คอม-ไทย ดอทเน็ต http://www.com-th.net/
45
การสร้างบ้านบนอินเตอร์เน็ต by Easyhome in Thailand http://www.easyhome.in.th/basichtml.htm
46
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย http://www.webmaster.or.th/thai/
47
โปรแกรมเมอร์ไทย http://www.thai-programmer.com/
48
ThaiCreate.com แหล่งเรียนรู้ ASP และ PHP http://www.thaicreate.com/
49
Graphics Software Tutorial http://graphicssoft.about.com/od/softwaretutorials
/l/bltutorialsatoz.htm
50
Clipsahoy รวมคลิปอาร์ท http://www.clipsahoy.com/
51
กระซิบ.คอม tips and tricks http://www.gazib.com/
52
Micro Magazine http://www.se-ed.com/magazine/default.aspx?i
Magazine=MC
53
IT Idea โดยดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ http://www.drkanchit.com/
54
สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย์ http://www.thaiscreenprinting.or.th
55
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (คอมพิวเตอร์) http://computer.howstuffworks.com/
56
สื่อการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย http://www.thaiwbi.com/
57
Thaiware.com http://www.thaiware.com/main/index.php/
58
ห้องเรียน e-commerce http://www.sudyord.com/ecommerce/indexe.htm/
59
Theory of 3D Computer Graphic http://www.fsz.bme.hu/%7Eszirmay/book.html/
60
How to succeed in Animation http://genedeitch.awn.com/
61
What is.com IT encyclopedia http://whatis.techtarget.com/
62
สารบัญเกี่ยวกับจาวา JAVA http://www.thaiall.com/class/indexl.htm/
63
รวมข้อมูลสำหรับนักพัฒนา นักเขียนโปรแกรม http://www.perlphpasp.com/
64
การเขียนเว็บเพจด้วย HTML http://www.thaiall.com/learn/html.htm/
65
การใช้Photoshop สำหรับการรีทัช http://www.perlphpasp.com/face/indexo.html/
66
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D http://www.thaiall.com/3d/
67
บทเรียน Adobe Illustrator http://www.thaiall.com/ai/
68
อินเตอร์เน็ตคืออะไร http://www.perlphpasp.com/article/internet.htm/
69
การสร้าง FLASH ด้วย Swish http://lampang.thcity.com/flash/indexo.html/
70
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ http://www.perlphpasp.com/article/promote.htm/
71
ไอทีพรีวิวดอทคอม http://www.it-preview.com
72
ตัวอย่างการออกแบบ Clipart & Animation http://www.mediabuilder.com/
73
Drawn เว็บ blog แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนงานศิลปะ http://drawn.ca
74
Thai CAI http://www.thaicai.com
75
ARiP นิตยสารคอมพิวเตอร์ http://www.arip.co.th
76
E-Learning จาก NECTEC http://elearning.nectec.or.th
77
ศิลปะและการออกแบบ http://www.cg4art.com/index.php
78
Thai Adobe User http://indesignthai.com
79
เว็บไทยกราฟิก.คอม http://thaigraph.com
80
เว็บไทย Hardcoregraphic.com http://hardcoregraphic.com
81
E-Learning จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ช่างคอมพิวเตอร์) http://dsd.bizpotential.com
82
Animag Online http://www.animagonline.com
83
MenuCom.net http://www.menucom.net
84
Java tutorial บทเรียนสำหรับผู้ใช้ Java http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html
85
IT-Guides สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง http://www.it-guides.com/index.html
86
ห้องเรียน Web Design http://www.yoyoo.com/webdesigntoolthai_real/
htmltipsdb.htm
87
Dreamweaver Thai http://www.dwthai.com
88
แหล่งรวม Sourcecode http://www.sourcecode.in.th
89
Firefox Thailand http://www.firefoxthai.com
90
ชุมชน Windows Vista http://www.monavista.com
91
บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ http://www.radompon.com
92
โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน http://www.thaicleannet.com
93
การสร้างงานศิลปะจากภาพ Digital http://www.paintercreativity.com/index.html
94
บทเรียนออนไลน์ชุดกล่องสมองกล http://www.oho-ipst.net
95
เว็บไซต์ช่วยสร้างโลโก้ http://creatr.cc/creatr
96
แหล่งนัดพบคนรักการถ่ายภาพ http://www.2how.com
97
การถ่ายภาพด้วยกล้อง Lomo http://www.lomography.com
98
Free Programming Resources http://www.freeprogrammingresources.com
99
สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตไทย http://www.thainetclub.com/home
100
การใช้อินเตอร์เน็ตให้ปลอดภัย Thaisafenet http://www.thaisafenet.org
101
PC World.com http://www.pcworld.com/news.html
102
Pookluk รวมข่าวฮาร์ดแวร์ http://www.pookluk.com
103
เว็บไซต์สอน Networking http://www.functionx.com/networking/Lesson01.htm
104
Animation world magazine http://mag.awn.com