- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
ทั่วไป
 
เรื่อง
Web site
1
School net http://www.school.net.th
2
วิชาการ.คอม http://www.vcharkarn.com
3
KidsClick! http://sunsite.berkeley.edu/KidsClick!
4
AskEric ฐานข้อมูลทางการศึกษา http://askeric.org
5
AskEric ฐานข้อมูลแผนการสอน http://askeric.org/Virtual/Lessons/index.shtml
6
หมู่บ้านครู_รวมแผนการสอน http://www.moobankru.com/lesson_plan.html
7
IBS Training Center โลกใบใหม่ของวัยเรียน http://www.ibscenter.net
8
ห้องสมุด Congress http://www.loc.gov
9
คุณครู.คอม http://www.kunkroo.com
10
โฮมเพจทางการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา http://www.watpon.com/link.htm
11
แผนการสอนชั้นประถม ชมรมครูกระโจมทอง http://www.geocities.com/ kritsana_2002/favorite.htm
12
Yahooligans.com เว็บไซต์สำหรับเด็ก http://www.yahooligans.com
13
เว็บไซต์ช่วยสอนวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ
วีดีโอสั้นๆพร้อมคำถาม
http://www.brainpop.com
14
TanyaPH.com ความรู้และตัวอย่าง Mind Map http://www.tanyaph.com/mindmap/mindmap.php
15
Thai Teacher http://www.thaiteacher.org
16
emTech Consultingศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความรู้ http://www.emtech.net/index.shtml
17
Fun Brainเว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครู และนักเรียน http://www.funbrain.com
18
Thai2Learn http://www.thai2learn.com/index.php
19
Education World โลกการศึกษา http://www.education-world.com
20
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org
21
Exploratorium.edu http://www.exploratorium.edu/
22
แนวทางการเรียนและกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ http://www.studygs.net/index.htm
23
ติวก่อนสอบ โดย internet4classrooms http://www.internet4classrooms.com/assistance.htm
24
ศูนย์ทดสอบ Online http://www.thaiabc.com/quiz/indexo.html
25
แหล่งรวมสุดยอดความรู้โลก ผ่านสืบค้นสิทธิบัตรต่างๆ http://www.toryod.com/index.php
26
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/alpha.htm
27
Thailearn.net สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน http://www.thailearn.net
28
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET A-NET http://www.seal2thai.org/sara/sara023.htm
29
วารสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้บนโลกออน์ไลน์ http://www.newschool.in.th
30
New York Times Learning network
http://www.nytimes.com/learning/