- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
งานบ้าน
เรื่อง
Web site
1
ตัวอย่างการจัดดอกไม้ในงานพิธีการต่างๆ http://www.timmyflowers.com
2
การจัดหิ้งบูชาพระแบบไทย http://www.tewaracha.com/ceremonial-prathai.shtml
3
เครือข่ายบ้านดิน http://www.baandin.org
4
สอนลูกให้ช่วยงานบ้าน http://www.thaiparents.com/do_chores.html
5
เว็บไซต์ช่วยเลือกพันธุ์สุนัข (English) http://www.selectsmart.com/DOG/
6
การดูแลบ้านจาก Homepro http://www.homepro.co.th/Diy/diy_Detail.asp?int Type=3&ID=48
7
Do It Yourself วิธีดูแลซ่อมแซมด้วยตนเอง http://doityourself.com
8
Aline Home Care ความรู้และปัญหาเกี่ยวกับบ้าน http://www.alinehomecare.com
9
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ งานบ้าน http://www.dekgeng.com/special/index.html
10
คนรักบ้าน http://www.homeloverthai.com
11
ห้องสมุด E LIB HOME ความรู้เรื่องบ้าน http://www.elib-online.com/home.html
12
บ้านคนรักสัตว์ http://www.doctor4pet.com
13
DGmagazine.com นิตยสารตกแต่งบ้าน http://www.dgmagazine.com/decor.asp
14
อาชีพดอทคอม เคล็ดลับงานบ้าน http://www.archeep.com/kled_lub/kled_lub_index.htm
15
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (ภายในบ้าน) http://home.howstuffworks.com/
16
เมืองแห่งความรู้ด้านฮวงจุ้ย http://www.fengshuitown.com
17
นิตยสารสุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยง http://www.petgang.com/home/index.php
18
CAI ขยะมูลฝอยเบื้องต้น http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/science
/sci35/Homepage/index.htm
19
ความรู้ด้านแฟชั่น จาก Bangkok fashion city http://www.bangkokfashioncity.com/2006/th /home/index.aspx
20
สาระเรื่องบ้านจาก Smilehomes http://www.smilehomes.com/tips.htm
21
ความรู้เรื่องบ้านจาก Aline homecare http://www.alinehomecare.com
22
การจัดดอกไม้ จาก Sakul flowers http://www.sakulflowers.com
23
ชมรมคนรักสัตว์เลี้ยง http://www.petloversclub.com
24
E-Learning จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ช่างอุตสาหกรรมศิลป์) http://dsd.bizpotential.com
25
ความรู้เรื่องบ้านจาก Thaihomemaster http://www.thaihomemaster.com/view.php?TYPE=3
26
ความรู้เรื่องบ้านจาก บ้านแสนรัก http://www.ban-sanrak.com/Default.aspx?tabid=6368
27
เคล็ดลับงานบ้านจาก Homeworks http://www.homeworks.co.th/tips.asp
28
การจัดตกแต่งบ้าน http://www.decorreport.com/?l=th
29
Home & Decor from Martha Stewart http://www.marthastewart.com
30
108 ไอเดียแต่งบ้าน http://www.propertyth.com/decoration.php
31
งานบ้านงานเรือน http://naichef.50megs.com/health7.html
32
การ Recycle กล่องเครื่องดื่ม http://www.thaibcg.com/information/information.html
33
เรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม http://www.klongwises.com/index.html
34
เคล็ดลับเพื่อชีวิตสีเขียว http://www.greenpeace.org/seasia/th/getinvolved /green-tips
35
How to get rid of stuff.com วิธีการกำจัดสิ่งต่างๆ http://www.howtogetridofstuff.com/
36
งานประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล http://www.make-stuff.com/recycling/