- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
การโรงแรม
เรื่อง
Web site
1
พยากรณ์อากาศทั่วโลก http://www.wunderground.com
2
เว็บไซต์แปลภาษาต่างๆทั่วโลก http://www.travlang.com
3
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ http://www.nhk.or.jp/lesson/thai/index.html
4
รวมเกมสำหรับกิจกรรมสันทนาการชุดที่ 1 http://www.siamhrm.com/?name=training&file
=readnews&max=15
5
รวมเกมสำหรับกิจกรรมสันทนาการชุดที่ 2 http://hrm.siamhrm.com/?name=training&file
=readnews&max=20
6
กิจกรรมสันทนาการทั่วไป http://www.kamsondeedee.com/main/2008-
11-13-03-17-40/59
7
น้ำพริก.com http://www.numpik.com/
8
แหล่งเรียนรู้วัตถุดิบเบเกอรี่ UFM Food center http://www.ufmfc.com
9
แหล่งเรียนรู้วัตถุดิบเบเกอรี่ กิมจั๊วพาณิชย์ http://www.kimchua.co.th/
10
ดูเมนู.com http://www.dumenu.com/
11
สูตรอาหารจาก Foodietaste http://www.foodietaste.com
12
ตัวอย่างการจัดดอกไม้ในงานพิธีการต่างๆ http://www.timmyflowers.com
13
Thai Hotel Association http://www.thaihotels.org/
14
Thaihotelstaff.com http://www.thaihotelstaff.com/
15
ชมรมผู้บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงแรม http://www.hoseg.com/
16
Food Network http://www.foodnetwork.com/food/cooking
17
Thai Chef http://www.thaichefs.com/
18
สมาคมการบริหารโรงแรมไทย http://www.thma.org/th/
19
i-gourmet ข้อมูลวัตถุดิบและส่วนผสม http://igourmet.gourmetfoodmall.com/index.php
20
Food Guide http://www.pccnaturalmarkets.com/health/Index
/Food_Guide.htm
21
How to… http://missvickie.com/howto/howtoframe.html
22
The World Healthiest Food List http://www.whfoods.com/foodstoc.php
23
ตัวอย่างการจัดดอกไม้ http://www.02aflower.com/
24
Flower Factfiles http://www.flowers.org.uk/flowers/facts/ flower-facts.htm
25
KIOSQUETO โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับร้านอาหารและโรงแรม http://www.kiosqueto.com/
26
INTERSOFT โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับร้านอาหารและโรงแรม http://www.intersoft.co.th/index.html
27
Cocktail Guide http://www.online-cocktail-guide.com/
28
Cocktails recipe http://www.in-the-spirit.co.uk/cocktails/
29
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย http://safetynava.com/data/safety%20want %20know.htm/
30
ชื่อภาษาอังกฤษของสมุนไพรไทย http://www.thenakedmango.com/thaiherbs.htm/
31
เกมเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ความปลอดภัย http://www.firekills.gov.uk/seniors/fun/index.htm
32
Safety powerpoint presentation library http://siri.uvm.edu/ppt/powerpt.html
33
ตัวอย่างป้ายเพื่อความปลอดภัย (1) http://www.seton-safety-signs.co.uk
34
CAI เรื่อง การปฐมพยาบาล http://www.nurse.nu.ac.th/cai/firstaid01.html
35
คลังความรู้เกี่ยวกับอาหาร http://food.toryod.com
36
โรงเรียนสอนทำอาหาร แม่บ้านทันสมัย http://www.mwthaicook.com/index.php
37
ชุมชนคนโรงแรม http://www.hotelier.in.th/
38
นิตยสาร Gourmet & Cuisine http://www.gourmetthai.com
39
นิตยสาร Health & Cuisine http://www.healthandcuisine.com
40
ข้อมูลงานโรงแรม http://www.thaihoteljob.com
41
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tat.or.th
42
การจัดดอกไม้ จาก Sakul flowers http://www.sakulflowers.com
43
ความรู้เรื่อง เค้ก http://www.sf.ac.th/workstd/m4sci_ no43/home/index.htm
44
ตัวอย่างเมนูอาหารจัดเลี้ยง http://www.royalfoodcenter.com
45
Tips การทำขนมอบจาก UFM http://www.ufmeducation.com/tips01.html
46
Z meal รวมสูตรอาหาร http://v2.zmeal.com/board/index.php
47
Thaifood DB http://www.thaifoodDB.com
48
Epicurious.com ฐานข้อมูลตำรับอาหารทั่วโลก http://www.epicurious.com
49
นิตยสารไวน์ทูเดย์ http://www.thailandwinetoday.com
50
Thaibaristaรวมความรู้การทำกาแฟ http://www.thaibarista.org
51
Science of Cooking http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/cooking
52
Science of Chocolate http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/chocolate
53
Wine Scale ไวน์วิจารณ์และมาตรวัดอิสระ http://www.winescale.com
54
Baking911 http://www.baking911.com
55
Video สาธิตการทำอาหารไทย http://www.thaifoodtonight.com/thaifoodtonight /recipes.htm
56
รวมสูตรอาหารนานาชาติ http://www.tripparty.com/asp/tripeat/pantry/pantry_
mainpage.asp
57
Boncafe ข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟ http://www.boncafe.co.th/thai-coffee/ thai-coffee-th.htm
58
e-cocktail.org สูตรค็อกเทลและคำศัพท์ http://www.ecocktail.org/en
59
การจัดเลี้ยงอาหาร บัว catering http://www.buacatering.com/index.php
60
แหล่งข้อมูลอาหารไทย http://www.thaifoodcom.com
61
ตำรับอาหารไทย จากกะทิชาวเกาะ http://www.ampolfood.com/home/tips_technics.php
62
ครัวไกลบ้าน http://www.kruaklaibaan.com
63
แหล่งข้อมูลสำหรับ Bartender http://www.webtender.com
64
การจัดงานแต่งงาน http://centerwedding.com
65
English for Housekeepers http://www.englishclub.com/english-for-work/
housekeeping.htm
66
English for F&B http://www.englishclub.com/english-for-work/
food-drink.htm
67
English for Hotel Staff http://www.englishclub.com/english-for-work/hotel.htm
68
English for Tour guides http://www.englishclub.com/english-for-work/tour-guide.htm
69
English for Airline Staff http://www.englishclub.com/english-for-work/airline.htm
70
Travel and Tourism Vocabulary http://www.iftta.org/glossary.php
71
การเลือกแก้วไวน์ http://www.wineglassguide.com
72
ค็อกเทลไทย.com http://www.cocktailthai.com
73
Food Stylist http://www.foodstylist.co.th
74
S&P http://www.sandp.co.th
75
Hotel executive.com http://hotelexecutive.com/hapa
76
How to get rid of stuff.com วิธีการกำจัดสิ่งต่างๆ http://www.howtogetridofstuff.com