- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
คณิตศาสตร์
เรื่อง
Web site
1
Thai Sudoku http://www.thaisudoku.in.th/
2
Websudoku.com http://www.websudoku.com/
3
เกม Kakuro (Cross-sums)1 http://www.kakuro.com/
4
เกม Kakuro (Cross-sums)1 http://www.kakuro.com/
5
เกม Kakuro (Cross-sums)1 http://www.kakuro.com/
6
เกม Kakuro (Cross-sums)2 http://www.kakurolive.com/
7
เกม Kakuro (Cross-sums)3 http://www.atksolutions.com/games/kakuro.html
8
ทรู ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
9
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย http://www.geocities.com/maththai
10
Schoolnet_math http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm
11
สสวท. สาขาคณิตศาสตร์มัธยม http://www.ipst.ac.th/smath/index.html
12
The Ultimate Math รวมโจทย์และเกมส์คณิตศาสตร์ http://www.geocities.com/ultimatemath/
13
คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/
vocabulary/voc1.htm
14
The Statistics Homepage สถิติ http://www.statsoftinc.com/textbook/
stathome.html
15
SuperKids Math Worksheet Creator ใช้สร้างใบงาน http://www.superkids.com/aweb/tools/math
16
Aplusmath.com เกมส์บูรณาการคณิตและอังกฤษ http://www.aplusmath.com
17
101Mathematics รวม Link เกมส์และสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ http://www.101science.com/math.htm
18
SMILE PROGRAM MATHEMATICS INDEX บทเรียนคณิตศาสตร์ http://www.iit.edu/~smile/mathinde.html
19
Funmaths Game Station http://www.funmaths.com/r010.htm
20
MathWork -- สร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ online http://www.scottbryce.com/mathwork
21
Math at edhelper.com http://www.edhelper.com/math.htm
22
SMART BRAIN โอกาสทองสู่ความเป็นเลิศทางสมอง http://www.smartbrain.com/home_th.html
23
e-learning วิชาคณิตศาสตร์ http://www.dekgeng.com/math
24
ชมรมครูคณิตศาสตร์มหาสารคาม http://www.mc41.com
25
Math.com - World of Math Online คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง http://www.math.com
26
 Ripn-math.com ศูนย์พัฒนาคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร http://www.ripn-math.com
27
 FunBrain.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครูและนักเรียน http://www.funbrain.com
28
 Amy's Classroom กิจกรรมคณิตศาสร์ระดับประถม http://teams.lacoe.edu/documentation/
classrooms/amy/geometry/3-4/3-4.html
29
 About Shape กิจกรรมเรื่องรูปทรง http://www.learner.org/teacherslab/
math/geometry/shape/index.html
30
 About Space กิจกรรมเรื่องพื้นที่ http://www.learner.org/teacherslab/math/
geometry/space/index.html
31
 Logic Patterns กิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์ http://www.learner.org/teacherslab/math/
patterns/logic.html
32
 Number Patterns กิจกรรมเรื่องตัวเลข http://www.learner.org/teacherslab/
math/patterns/number.html
33
 The Geometer's Sketchpad? กิจกรรมในห้องเรียน http://www.keypress.com/sketchpad/
general_resources/classroom_activities/
index.php
34
 เว็บรวมกิจกรรมและผลงาน Geometer's Sketchpad http://mathforum.org/sketchpad/
sketchpad.html
35
 แผนการสอน Geometer's Sketchpad http://www.wpunj.edu/icip/itm/Lessonpl/
sketch/sketch.html
36
 กิจกรรมคณิตศาสตร์ Shodor.org http://www.shodor.org/interactivate/activities/
37
 คณิต.คอม http://www.kanid.com
38
 TUMMATH โดยครูกาด http://www.tummath.com/
39
 Function Flyer แสดงกราฟของสมการต่างๆ http://www.shodor.org/interactivate/activities/
flyall/index.html
40
 โจทย์ปัญหา(ภาษาอังกฤษ)ระดับต่างๆ http://www.stfx.ca/special/mathproblems/
welcome.html
41
 Nicks' Mathematic Puzzle http://www.qbyte.org/puzzles/puzzle01.html
42
 การเงินและธนาคารสำหรับเด็ก http://www.bangkokbank.com/Bualuangkids
43
 Pratabong รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ที่มุมนักคิด http://www.pratabong.com/P_web/math/
math_ProblemsCorner.htm
44
 ใบงานฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ http://www.rhlschool.com/math.htm
45
 การแก้สมการเส้นตรง http://www.studygs.net/equations.htm
46
 การแก้โจทย์ปัญหา http://www.studygs.net/mathproblems.htm
47
 การหาค่าตามลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ http://www.studygs.net/pemdas/index.htm
48
 Purplemath เว็บไซต์ที่อธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อย่างชัดเจน http://purplemath.com/modules/index.htm
49
 Solving Derivatives http://www.studygs.net/derivatives.html
50
 Sudoku แนะนำเทคนิคการเล่น http://www.studygs.net/sudoku.htm
51
 WebSudoku เล่นเกมฟรี http://www.websudoku.com/
52
 Sudoku.org หลากหลายรูปแบบการเล่น http://www.sudoku.org.uk/daily.asp
53
 เกมสำหรับเด็ก ด้านคณิตศาสตร์ http://www.primarygames.com/math.htm
54
ทดสอบ IQ http://www.kanid.com/iqtest.php
55
Interactive Math จาก teachingtreasures.com http://teachingtreasures.com.au/maths/
Maths_more.html
56
Interactive Math แบบฝึกออนไลน์จาก Utah State University http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
57
Interactive Math ความรู้คณิตศาสตร์จาก Cut-the-knot http://www.cut-the-knot.org/index.shtml
58
Dictionary คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก http://www.amathsdictionaryforkids.com
59
เกมส์คณิตศาสตร์ จาก Jefferson Lab http://education.jlab.org/indexpages/
elementgames.php
60
เกมส์คณิตศาสตร์ Math Magician Games http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/cathymath.html
61
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี http://www.krusmart.com
62
เกมคณิตศาสตร์ จาก AAAmath http://www.aaamath.com
63
กิจกรรมคณิตศาสตร์ Apples4theteacher http://www.apples4theteacher.com/math.html
64
กิจกรรมคณิตศาสตร์ จาก Utah State University http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
65
เกมส์สอนคณิตศาสตร์จาก Harcourtschool http://www.harcourtschool.com/menus/
math_advantage.html
66
Math Textbook Online http://www.math.gatech.edu/~cain/textbooks/
onlinebooks.html
67
Online Math จาก Trillia.com http://www.trillia.com/online-math/index.html
68
การแปลงทางเรขาคณิต http://www.yn.ac.th/transformation/#ss6
69
Interactive math worksheet http://www.vtaide.com/png/assess.htm
70
That Quiz ทดสอบคณิตศาสตร์ http://www.thatquiz.org
71
Cool Math For Kids http://www.coolmath4kids.com
72
Math Worksheet Generator http://akidsheart.com/threer/mathdes.htm
73
การแสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยภาพ 3D์ http://demonstrations.wolfram.com
74
ศูนย์วัดความรู้คณิตศาสตร์ตามอัธยาศัย http://www.thai-mathpaper.net/papers_offline.php
75
Cool Math.com http://www.coolmath.com
76
เรียนรู้คณิตศาสตร์จาก Gizmos http://www.explorelearning.com
77
เกมส์และกิจกรรมคณิตศาสตร์จาก University of CA http://www.lhs.berkeley.edu/kids/
kidshome.html
78
Count Us In เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ http://www.abc.net.au/countusin/default.htm
79
กิจกรรมคณิตศาสตร์ Interactive http://www.cut-the-knot.org/curriculum/
index.shtml
80
เว็บช่วยสร้างกราฟ http://www.nces.ed.gov/nceskids/
createagraph/default.aspx
81
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ on line http://www.univie.ac.at/future.media/moe/