- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
สังคม
เรื่อง
Web site
1
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ http://www.crownproperty.or.th/th/main.php
2
Palaces of the King พระราชวังของไทย http://www.palaces.thai.net/
3
ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจโลกจาก world bank http://data.worldbank.org/
4
พยากรณ์อากาศทั่วโลก http://www.wunderground.com
5
เรื่องสั้นจาก ฟังธรรม.com http://www.fungdham.com/story.html
6
สมาคมผู้บริภาคสื่อสีขาว http://www.whitemedia.org
7
มารยาทและธรรมเนียมไทย http://www.m-culture.go.th/news-all.php?m_id=93
8
ทรู ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
9
แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก http://www.happyfamilyday.com/index.php
10
วัฒนธรรมไทย http://www.culture.go.th/
11
โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย http://kanchanapisek.or.th/kp8/ptwww.html
12
หอมรดกไทย http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
13
พระพุทธศาสนา http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm
14
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน http://kanchanapisek.or.th/kp6
15
เครือข่ายรัฐสภาไทย http://www.parliament.go.th/
16
แผนที่จาก National Geographic http://plasma.nationalgeographic.com/ mapmachine
17
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี http://shalawan.www2.50megs.com
18
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) http://www.sac.or.th
19
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://kanchanapisek.or.th/kp8
20
สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th
21
The History Net รวมประวัติศาสตร์โลก http://history.about.com
22
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – ข้อมูลท่องเที่ยว http://www.tat.or.th/
23
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.police.go.th
24
มหาดไทย.คอม http://www.mahadthai.com/html/index.html
25
MapQuest แสดงแผนที่ทั่วโลก http://www.mapquest.com/maps
26
Random Acts of Kindness Foundation เพื่อส่งเสริมกาทำดี http://www.actsofkindness.org
27
Public Law Net เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย http://www.pub-law.net/library/library_main.html
28
e-learning วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต http://www.dekgeng.com/sorporchor/index.html
29
จดหมายเหตุกรุงศรี http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/
index.htm
30
สยามิคดอทคอม สำหรับผู้สนใจในอิสลามและมุสลิม http://www.siamic.com
31
สัญลักษณ์ในพระราชพิธี http://www.thaitrip.com/symbol
32
วิถีไทย ความรู้เรื่องชีวิตของคนไทย http://www.thaifolk.com/detail.asp
33
ชมรมพุทธศาสตร์สากล http://www.ibscenter.net
34
กฏหมาย.com http://www.kodmhai.com
35
84000พระธรรมขันธ์ http://www.84000.org
36
อุทยานประวัติศาสตร์ไทย http://www.moe.go.th/main2/wfad.htm
37
Dhammathai.orgธรรมะไทย http://www.dhammathai.org/indexthai.php
38
Thailand Bible Society พระคริสตธรรมคัมภีร์ http://www.thaibible.or.th/
39
ของเล่นเด็กพื้นบ้านภาคกลางเพื่อการพัฒนาเด็ก http://www.thaigamemedia.com
40
History Channel
http://www.historychannel.com
41
ชาวบ้านดอทคอมเรื่องราวของชาวบ้าน ในแบบชาวบ้าน http://www.chaobaan.com
42
ตัวอย่างกิจกรรมการสอนเรื่องประชากรกับโลก

http://www.populationeducation.org/pages/0,product
detail, productdetail,00.ecs?contentid=172

43
NGThai.com http://www.ngthai.com
44
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/
45
แหล่งรวบรวมข้อมูลประเพณีของไทย http://www.prapayneethai.com/th/
46
บ้านฝัน สำนึกความเป็นไทย http://www.banfun.com/
47
ผ้าไหมไทย http://silkthailand.com/
48
National Geographics สำหรับเด็ก http://www.nationalgeographic.com/geobee/
49
รายงานวิเคราะห์แนวโน้มประเทศไทย http://ttmp.trf.or.th/
50
ชีววิถี.net http://www.chivavithee.net/index.php
51
รักบ้านเกิด เชื่อมโยงสังคมไทย http://www.rakbankerd.com
52
บทเรียนออนไลน์เนื้อหามัธยมต้น http://www.thaicadet.org/Pratices.html
53
ชุมชนพระไทยบนอินเตอร์เน็ต http://www.phrathai.net/
54
บ้านทรงไทย http://www.bansongthai.com/
55
เรือนไทย http://www.khonthai.com/Vitithai/thaihome.html
56
วังสวนผักกาด http://www.suanpakkad.com/
57
Jim Thompson House http://www.jimthompsonhouse.com
58
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว http://www.thaisingleparent.com
59
เครือข่ายครอบครัว http://www.familynetwork.or.th/
60
เกมสำหรับเด็ก ด้านสังคม http://www.primarygames.com/social_studies.htm
61
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (บุคคล องค์กร) http://people.howstuffworks.com/
62
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.women-family.go.th/
63
ศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก http://whc.unesco.org/en
64
เศรษฐกิจพอเพียง http://www.thaitopic.com/mag/econ/suff.htm/
65
เครื่องนุ่งห่มในวิถีไทย http://www.thailife.com/thaiwisdom/poompunya/
book2/default.aspx
66
ดินของประเทศไทย http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum /INDEX0.HTML
67
หอไทยนิทัศน์ http://www.culture.go.th/thainithat/website
/thai/index.html
68
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ http://www.backtohome.org
69
ลานพุทธศาสนา http://www.larnbuddhism.com
70
โบราณคดีไทย http://archaeology.thai-archaeology.info
71
ไทปัน.คอม ศูนย์รวมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย http://www.thaipun.com
72
บ้านแห่งรัก เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว http://www.love4home.com
73
เศรษฐกิจพอเพียง http://www.sufficiencyeconomy.org
74
วารสารเมืองโบราณ http://www.muangboranjournal.com
75
นิตยสารสารคดี http://www.sarakadee.com
76
ข้อมูลสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ http://www.arkive.org/species/GES
77
ธนาคารชุมชน http://www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf
78
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ http://www.shi.or.th
79
World atlas แสดงแผนที่โลกและขัอมูลด้านภูมิศาสตร์ http://www.worldatlas.com
80
Talaythai ทะเลไทย http://www.talaythai.com/index.php
81
Geography4kids.com http://www.geography4kids.com
82
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจอาชีวศึกษา http://www.teenpath.net/south18/2008/index.html
83
เครือข่ายจิตอาสา http://www.volunteerspirit.org/update.asp
84
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านความเสมอหญิงชาย http://www.gender.go.th
85
ประเพณีไทย http://www.khonthai.com/Vitithai/custom.htm
86
ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น http://www.siamkane.com
87
Thailand Voice http://www.thailandvoice.com
88
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ http://www.queengallery.org
89
ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน http://www.kmitl.ac.th/esan
90
ภาพถ่ายท่องเที่ยว ประเพณีไทย http://www.thaitrip.com
91
รายการธรรมะทางไกลผ่านดาวเทียม http://www.dmc.tv
92
นิทานภาพ สึนามิที่ผ่านไป http://www.skkob.com/cartsunami
93
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน http://www.midnightuniv.org/midnightuniv/index.htm
94
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน http://www.codi.or.th
95
สวัสดิการสังคมไทย http://www.m-society.go.th/msosocial.php
96
เส้นทางออน์ไลน์ http://www.sentangonline.com
97
พุทธทาส.com http://www.buddhadasa.com
98
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท http://www.fry1985.org/fry_index.php
99
สำนักงานพิทักษ์ชนกลุ่มน้อย http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/
home.nsf/pages/index14
100
Akha Heritage Foundation http://www.akha.org