- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
ดนตรีและนาฏศิลป์
เรื่อง
Web site
1
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย http://www.music-associate.org
2
Free Classical music http://www.classicalarchives.com/
3
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร http://www.bacc.or.th/
4
เครื่องดนตรีในโลก World Music Instrument http://www.neng.usu.edu/ece/faculty/wheeler
/NIU/World.htm
5
แหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก http://www.happyfamilyday.com/index.php
6
ดนตรีไทย http://www.dontrithai.com
7
นาฏศิลป์ไทย http://www.thaidances.com
8
ไทยคิด ตีฆ้องร้องป่าว http://www.thaikids.com
9
โหมโรง ดนตรีไทย http://www.fly.to/homerong
10
แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีในโลก http://www.worldmusiccentral.org/
11
Classicalthai.com เพลงไทย http://classicalthai.com/index.php
12
บ้านรำไทย http://www.banramthai.com
13
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ ดนตรี http://www.dekgeng.com/special/index.html
14
Lakorn.org เว็บไซต์เพื่อการละคร http://www.lakorn.org
15
สารบัญนาฏศิลป์ไทย http://www.anurakthai.com/thaidances/ contents.asp
16
สถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค http://e-muzic.net/howtosing.html
17
ศิลปะการดนตรี โดยครูเสริฐ http://krusert.com/
18
กลอง Easy Drum http://www.easydrums.com/easydrums/default.asp
19
โน๊ตเพลงล้านนา http://www.services.northcm.ac.th/culture/music.php
20
คลังความรู้ดนตรีไทย http://gotoknow.org/planet/dontrithai
21
Sheet Music Digital http://www.sheetmusicdigital.com
22
เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย 4 ภาค http://www.culture.go.th/research/ musical/html/th.htm
23
World musical instrument gallery http://www.asza.com
24
Global Rhythm ข่าวสารในวงการดนตรีระดับโลก http://www.globalrhythm.net
25
กลุ่มละครมะขามป้อม http://www.makhampom.net
26
Keyboard & Piano Theory and Free Sheet Music http://gardenofpraise.com/keybdles.htm
27
ประวัติความเป็นมา ดนตรีไทย http://www.siamnt.com/culture-instrument
28
Cbeebies การ์ตูน แนะนำเรื่องดนตรี http://www.bbc.co.uk/cbeebies/tweenies/songtime
29
Thaisinging รวมข้อมูลเพื่อการร้องเพลง http://www.thaisinging.com
30
คลังข้อมูลดนตรีไทย http://www.siammelody.com
31
Clip การแสดงดนตรีไทย http://baankrukeng.com
32
วงขับร้องประสานเสียง เซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th/stjohnchoir
33
My Thai Classical Music http://www.mythaiclassicalmusic.com
34
เว็บไซต์สำหรับเขียนโน้ตเพลง http://www.blanksheetmusic.net
35
โน้ตเพลงคีย์บอร์ด สำหรับเด็ก http://www.gmajormusictheory.org/Freebies
/freebies.html
36
Free Kid's music http://freekidsmusic.com
37
สื่อการสอนออนไลน์ Creatingmusic http://www.creatingmusic.com
38
สื่อการสอนออนไลน์ Playmusic http://www.playmusic.org
39
เกมเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก http://www.classicsforkids.com/games
40
Basic Music Theory (1) http://neilhawes.com/sstheory/theory.htm
41
ห้องทดลองเรียนคีย์บอร์ดขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง http://www.kubatpiano.com/lesson.htm
42
สื่อการสอนดนตรีของครูอ๋อย http://www.kruoil.com/index.php?lay=
show&ac=article&Ntype=1
43
ความรู้ด้านดนตรีจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี http://www.lks.ac.th/band/
44
ครูโรจน์สอนร้องเพลง http://www.krurodj.com/speech/
45
Chord House http://www.looknohands.com/chordhouse/
46
Music Training Center http://www.iplaymusic.com/training_center.html