- หน่วยงานการศึกษา
- บริหารการศึกษา
- ทั่วไป
- สื่อการเรียนการสอน
- ภาษาอังกฤษ
- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- สังคม
- การขายการตลาด
- การบัญชี
- การโรงแรม
- ศิลปะ
- ดนตรีนาฏศิลป์
- สุขภาพ อนามัยและกีฬา
- การเกษตร ประมง
- งานคหกรรม
- งานบ้าน
- งานประดิษฐ์
- อนุบาล
- การศึกษาภาคพิเศษ
- การแนะแนว
- งานอาคารสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ
ภาษาไทย
เรื่อง
Web site
1
เรื่องสั้นจาก ฟังธรรม.com http://www.fungdham.com/story.html
2
รางวัลซีไรต์ S.E.A. Write http://www.seawrite.com
3
นิทานอีสปฉบับย่อ http://www.fungdham.com/fable/fable.html
4
เว็บไซต์เรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ http://www.learningthai.com/
5
เกมตามล่าคำราชาศัพท์ http://school.obec.go.th/nlp/CAI/Game05.htm
6
สื่อการสอนภาษาไทย ครูเทพ http://www.kbyala.ac.th/web-thai/media-tep.htm
7
ความรู้ภาษาไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.go.th/knowledge-language-all.php?m_id=98
8
ทรู ปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/true/index.php
9
บ้านภาษาไทย http://www.ku.ac.th/kuthai
10
ฉันทลักษณ์ไทย http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter2/ chap2.htm
11
Happy Classroom สอนภาษาไทย http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7225
12
เรือนไทย http://www.vcharkarn.com/reurnthai
13
กลบท http://www.geocities.com/bot_kawee/kolbot.htm
14
Eduzone ภาษาไทย http://www.eduzones.com/vichakan/thai/nature.php
15
ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th
16
ภาษาไทย ๕ นาที
http://www.tpschamnong.iirt.net/article/ basa_5nt_p3.html?6m
17
ปริศนาคำทาย
http://www.st.ac.th/bhatips/riddle.htm
18
e-learning วิชาภาษาไทย http://www.dekgeng.com/thai/index.html
19
ภาษาไทยวันนี้ http://www.sakulthai.com/Dpasathaisql.asp
20
ภาษาไทย http://www.thaiwbi.com/pre_en/thai/index.htm
21
Thai Writer Web Site ชุมชนวรรณกรรม http://www.thaiwriter.net
22
หมอภาษา Thai Language Clinic http://www.morphasa.com
23
บ้านภาษาไทย http://www.ku.ac.th/kuthai/
24
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม http://www.ocac.go.th/
25
BAIYA.COM รวมผลงานนักเขียน http://www.baiya.com/
26
คำไทยที่ออกเสียงยาก http://www.learningthai.com/howtoread/01.htm
27
คำที่มักเขียนผิด - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
28
คำที่มักใช้ผิดความหมาย - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
29
การเขียนคำทับศัพท์ - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
30
หลักภาษาไทย - วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org
31
ปริศนาอักษรไขว้ http://school.obec.go.th/ninratanusorn/images/
cross01/cross01.htm
32
บทเรียนรามเกียรติ์ตอนสุครีพหักฉัตร http://www.thaiedu.net/wbi/ramayana/ langknowlage.htm
33
แหล่งรวมคนรักร้อยกรอง http://www.siampoetry.com
34
เกมวงปริศนาอักษรไขว้ http://www.thaicrossword.net/main.php?
comer=game_1_main.php
35
หลักภาษาไทย ออนไลน์ http://www.st.ac.th/bhatips/gra_thai.htm
36
เรื่องสั้นจากสกุลไทย เพื่อส่งเสริมการอ่าน http://www.sakulthai.com/ruengson/ ruengsonold.htm
37
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ http://www.baanjomyut.com/library/
38
โปรแกรมช่วยสอนผ่านเครือข่าย วิชาภาษาไทย http://202.29.138.73/2548/e_bs/ListTopic_G1.htm
39
คำสร้อยคำเมือง http://www.khonmuang.com/kumsoy.htm
40
เรียนรู้ภาษาใต้ http://www.trangzone.com/pasa.php
41
สอนภาษาไทย โดยครูแสงเลย http://www.thaitrainer.net/
42
รวมผลงานวรรณกรรมไทยและต่างประเทศ http://olddreamz.com
43
ภาษิต บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย http://www.suparsit.com/index1.php
44
ภาษาไทยดอทเน็ต http://www.pasathai.net
45
โลกวรรณคดี.คอม http://www.lokwannakadi.com
46
เสียงเด็ก.คอม http://www.siangdek.com
47
รายการวิทยุกระจายเสียง "การใช้ภาษาไทย" ของ มสธ. http://vup.stou.ac.th/Service/la_ect.htm
48
ประวัติวรรณคดีไทย http://www.pramot.com/hm.html
49
รามเกียรติ์ http://www.siamnt.com/literature.html
50
เว็บสำหรับนักเขียน http://www.forwriter.com
51
ศูนย์สารสนเทศเสียงไทย http://thaiarc.tu.ac.th
52
ลิลิตพระลอ http://pralor.thaiderm.com
53
ภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย http://www.thai-ireland.com/Thai%20language.htm
54
ภาษาไทยกับการสื่อสาร http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/
pechburi/marina_wisan/index.html
55
รักษ์ภาษาไทย http://rakpasathai.sanook.com
56
เรียนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ http://www.thai-language.com
57
หัดพูดภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ http://www.speakingthai.com
58
ภาษาไทยถิ่น http://thaiarc.tu.ac.th/dialect
59
แบบฝึกพิมพ์ดีดภาษาไทยปากท่อ
http://www.paktho.ac.th/typingth/ptkboard1.html